บริการรักษาความปลอดภัย มาตรฐานสากล

บจ. รักษาความปลอดภัย เอส ซี อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์วิส
บริการรักษาความปลอดภัย
มาตรฐานสากล บริการ
รักษาความปลอดภัย ให้กับโรงแรม,ห้างสรรพสินค้า,
มหาวิทยาลัย,อาคาร ,โรงเรียน, อพาร์ทเม้นท์
หมู่บ้าน ,คอนโด,สนามบิน
ห้บริการรักษาความปลอดภัย
บอดี้การ์ด ให้กับบุคคล สถานที่ ทั้งราชการ,เอกชน .


"ปกป้อง คุ้มครอง คุ้มภัย ใส่ใจบริการ"

แนะนำ  
ฝึกทบทวนการเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าทีรักษาความปลอดภัย
ประจำจุดต่างๆ ในการรักษาความปลอดภัย ก่อนที่จะปฏิบัติหน้าที
     
คุณวุฒิพงษ์ สุจริต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ให้คำแนะนำและอบรมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ซึ่งจะไปปฎิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยและอำนวย
ความสะดวก ณ ห้างสรรพสินค้า
   
บจ. รักษาความปลอดภัย เอส ซี อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์วิส
จัดกิจกรรมซ้อมและสาธิตดับเพลิงให้กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
และพนักงานในอาคาร ในความดูแลของบริษัท
ประจำปี 2561
   

คุณสุทธณะ พรหมบุตร กรรมการผู้จัดการ บจ. รักษาความปลอดภัย
เอส ซี อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์วิส
มอบทุนการศึกษาให้นักเรียน
ร.ร.บ้านโคกตะเคียน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์
เพื่อสนับสนุนการศึกษาให้นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

บจ. รักษาความปลอดภัย เอส ซี อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์วิส
ร่วมกับสถานีดับเพลิงภูเขาทอง

จัดกิจกรรมซ้อมและสาธิตดับเพลิงให้กับผู้พักอาศัยและตัวแทนพนักงาน
ของอาคารในความดูแลรักษาความปลอดภัยของบริษัท
ประจำปี 2559

ผู้บริหาร บจ.ริษัท รักษาคามปลอดภัย เอส ซี อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์วิส
ร่วมถ่ายภาพกับ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของบริษัท ที่เปิดหน่วยงาน
ชุดใหม่ ไปประจำการรักษาความปลอดภัย ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์
เซ็นทรัลเวิลด์

บจ. รักษาความปลอดภัย เอส ซี อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์วิส
มอบวิทยุสื่อสารให้กับจังหวัดทหารบกสระบุรี เพื่อใช้ในการรักษา
ความปลอดภัย พระราชวังบางปะอิน และการถวายความปลอดภัย
พระบรมวงศานุวงศ์

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา

บริการรักษาความปลอดภัย โรงแรม
ทางบริษัทได้เตรียมความพร้อมในการให้บริการดูแลรักษาความปลอดภัย
ให้กับโรงแรม ในทุกระดับดาว ด้วยการฝึกอบรมพนักงานดูแลความปลอด
ภัยให้มีความสามารถในการให้บริการด้านช่วยเหลือและป้องกัยภัย นอก
จากนี้ยังมีความสามารถในการจัดการด้านการจราจรเพื่ออำนวยควา
มสะดวกให้กับลูกค้าของทางโรงแรม
 บริการรักษาความปลอดภัย ห้างสรรพสินค้า
ในด้านการให้บริการความปลอดภัยในส่วนของห้างสรรพสินค้านั้น
ทางบริษัทได้ตระหนักอยู่เสมอกว่า ลูกค้าของห้างสรรพสินค้า
ย่อมเชื่อมันในความปลอดภัยในขณะที่กำลังมาจับจ่ายซื้อสินค้า
หรือแม้แต่มาพักผ่อนในห้างสรรพสินค้าทาง บริษัท
จึงอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด
 

รับบริการรักษาความปลอดภัยทั่วราชอาณาจักร
บริษัทฯ ให้การสนับสนุนผู้ประสบภัยทุกพื้นที่
สอบถามและปรึกษาเรื่องระบบความปลอดภัยฟรี

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

หัวหน้าหน่วย
รปภ.,บริษัทรปภ.,รักษาความปลอดภัย,
บริษัทรักษาความปลอดภัย,ยาม 
บจ.รักษาความปลอดภัย เอส ซี อินเตอร์เนชั่นแนล
มอบเกียรติบัตรพนักงานดีเด่น
ผู้ปฏิบัติงานที่มีคุณภาพเป็นเลิศ
ประจำปี พ.ศ.2559

ผู้บริหารและพนักงาน
บจ.รักษาความปบอดภัย
เอส ซี อินเตอร์เนชั่นแนล ฯ

ถ่ายรูปร่วมกับลูกค้าชาวญี่ปุ่น

ชุดการแต่งกายของเจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัยของบริษัท
รายชื่อลูกค้าของเรา กล้าท้าพิสูจน์ผลงาน
ความเป็นมืออาชีพ รับประกันคุณภาพ และผลงานมาที่มีมาโดยตลอด
ลิ๊ก ดูรายชื่อที่นี่
 
 
 

บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส ซี อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์วิส จำกัด
เลขที่ 126/3 ซอยราชวิถี 2 ถ.ราชวิถี แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02-2462049 , 02-2463264

Copyright © 2010, By SC INTERNATIONAL SECURITY SERVICES All Right Reserved