บริการรักษาความปลอดภัย มาตรฐานสากล

บจ.รักษาความปลอดภัย เอส ซี อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์วิส

" เราภูมิใจที่ได้รับใช้ท่าน "

เราขอสัญญาว่า เราจะทำทุกวิถีทาง เพื่อพัฒนา
และนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ ในการ
รักษาความปลอดภัยเพื่อให้เป็นผู้นำการรักษา
"ควาามปลอดภัยที่ดีที่สุด
"

"ปกป้อง คุ้มครอง คุ้มภัย ใส่ใจบริการ"

l
ผลงานดีเด่นของเรา  

.....บจ.รักษาความปลอดภัย เอส ซี อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์วิส ได้รับการชื่นชมจากลูกค้าทุกราย
ในด้านการบริการที่มีประสิทธิภาพ ความมุ่งมั่นตั้งใจของพนักงานรักษาความปลอดภัยทุกคน
ที่ช่วยกันทำหน้าที่อย่างเข้มแข็ง และมีศักยภาพเทียบเท่าหลัการดูแลรักษาความปลอดภัย

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ดังเจตนารมย์ที่
ได้ตั้ง
บริษัทขึ้นมา ตามวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินธุรกิจให้บริการรักษาความปลอดภัยโดยเฉพาะ
.....
เกี่ยวกับด้านการรักษาความปลอดภันั้นย ทางบริษัทได้มีการพัฒนาระบบการให้
บริการที่ล้ำหน้า และมีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการนำมาใช้ในการรักษาความ
ปลอดภัย อาทิเช่น ระบบการสื่อสาร ระบบตรวจค้นอาวุธ ซึ่งจะเพิ่มความมั่นใจได้ว่า
พนักงานและแขกผู้ทรงเกียรติ์ของท่านจะมีความปลอดภัย และได้พักผ่อนอย่างมีความสุข


นอกจากนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดของการให้บริการคือ ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ซึ่งพนักงาน
รักษษความปลอดภัยของบริษัท มีความมุ่งมุ่น มีความขยันและอดทน พร้อมทั้งมีมิตรภาพ
อัธยาศัยและมีน้ำใจ เป็นอย่างดี
และอบอุ่นเป็นกันเอง ทางบริษัทได้รับคำชมจากลูกค้า
อย่างต่อเนื่อง และทุกๆบริษัท ได้มอบความไว้วางใจ ให้ดูแลความปลอดภัยต่อเนื่อง
...

....
  
 
 
 
 

บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส ซี อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์วิส จำกัด
เลขที่ 126/3 ซอยราชวิถี 2 ถ.ราชวิถี แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02-2462049 , 02-2463264
Copyright © 2010, By SC INTERNATIONAL SERVICE All Right Reserved