บริการรักษาความปลอดภัย มาตรฐานสากล
บจ. รักษาความปลอดภัย เอส ซี อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์วิส
บริการรักษาความปลอดภัย
มาตรฐานสากล บริการ
รักษาความปลอดภัย ให้กับโรงแรม,ห้างสรรพสินค้า,
มหาวิทยาลัย,อาคาร ,โรงเรียน, อพาร์ทเม้นท์
, หมู่บ้าน ,
คอนโด,สนามบิน
ห้บริการรักษาความปลอดภัย
บอดี้การ์ด ให้กับบุคคล สถานที่ ทั้งราชการ,เอกชน .


"ปกป้อง คุ้มครอง คุ้มภัย ใส่ใจบริการ"
l
เกี่ยวกับเรา  

..[iบริษัท รักษาความปลอดภัย เอส ซี อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์วิส ก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 22 ตุลาคม 2552
โดยคุณสุทธณะ พรหมบุตร โดยมีวัตถุประสงค์ของการก่อจัดตั้ง เพื่อดำเนินธุรกิจเกี่ยว
กับการให้บริการรักษาความปลอดภัย ให้กับบริษัท,หน่วยงานราชการ,องค์กรต่างๆ,
ที่พักอาศัย,ห้างสรรพสินค้าและหน่วยอื่นๆทั้งภาครัฐและเอกชน
......โดยทางบริษัทได้สรรหาบุคลที่มีความเชี่ยวชาญด้านการรักษาความปลอดภัยจากหน่วย
ฝึกต่างๆ เข้ามาทำงานด้านนี้โดยเฉพาะ และทีมงานผู้บริหารที่มีประสบการณ์ด้านงาน
รักษาความปลอดภัยมากว่า 15 ปี โดยผ่านการ
ฝึกหัดในระดับผู้นำการปฎิบัติงาน
จากกรม ตำรวจ, ทหาร เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถ สร้างความเชื่อมั่นได้ว่า
งานบริการด้านการรักษาความปลอดภัยของเรามีการพัฒนาจนก้าวสู่การเป็น
ผู้นำงานบริการด้านรักษาความปลอดภัย ในประเทศไทย

และด้วยเจตนารมณ์ของผู้ก่อตั้ง บริษัท เอส ซี อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์วิส จำกัด
ทางบริษัทจึงมีความมุ่งมั่นและความตั้งใจที่พร้อมจะให้บริการด้วยมาตรฐานอย่างสูงสุด
รวมทั้งตระหนักถึงความสำคัญของการให้บริการที่มีคุณภาพ จึงมีการจัดการฝึกความพร้อม
อย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่งานนรักษาความปลอดภัย แต่พนักงานของบริษัทฯ ยังมีความรู้ในด้าน
การจราจร,การปฐมพยาบาล,การแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน, ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถ
เชื่อมั่นในความปลอดภัยของการดูแลจากเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ และสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ
การ ให้บริการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต อดทน มีความมุ่งมั่น และทีความตั้งใจจริง
ที่จะรับใช้ท่าน เพื่อให้สมกับความไว้วางใจที่ท่านมีให้กับบริษัทฯ
มาโดยตลอด
  
 
 
 
 

บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส ซี อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์วิส จำกัด
เลขที่ 126/3 ซอยราชวิถี 2 ถ.ราชวิถี แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02-2462049 , 02-2463264
Copyright © 2010, By SC INTERNATIONAL All Right Reserved