. บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส ซี อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์วิส จำกัด
ขอแนะนำการแต่งกายของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ที่ปฏิบัติหน้าที่ในอาคาร สถานที่ต่างๆ
** นอกจากชุดยูนิฟอร์มที่บริษัทกำหนดแล้ว ลูกค้าสามารถแนะนำลักษณะการแต่งกายให้เข้ากับสถานที่ตามแบบที่ลูกค้าต้องการได้ **