การปฏิบัติงาน

การอำนวยความสะดวกผู้มาใช้บริการ ตรวจสอบบุุคคล
เข้า-ออก แลกบัตรบุคคลนอก

การฝึกอบรม

เตรียมความพร้อมในการปฏิบัตหน้าที่ ฝึกการเป็นผู้นำ ฝึกการต่อสู้และป้องกันตัว

การแต่งกายของพนักงาน

พนักงานมีชุดแต่งกายที่บริษัทกำหนด และลูกค้าสามารถแจ้งขอลักษณะการแต่งกายตามแบบที่ลูกค้าต้องการได้

ที่พักอาศัย

บริการรักษาความปลอดภัย ในที่พักอาศัย หมู่บ้านจัดสรร,หมู่บ้านโครงการ

สถานประกอบการ

บริการรักษาความปลอดภัยในอาคารสำนักงาน,ธนาคาร,ห้างร้าน, บริษัท,โรงงานอุตสาหกรรม,

แหล่งท่องเที่ยว

บริการรักษาความปลอดภัย ในโรงแรม,รีสอร์ท,สปา,สถานบันเทิง ,สวนสนุก,ตลาด,ศูนย์การค้า,สถานที่ท่องเที่ยว

ศูนย์บริการประชาชน

บริการรักษาความปลอดภัย ในหน่วยราชการ,รัฐวิสาหกิจ,มหาวิทยาลัย, สถานีขนส่ง,สนามบิน,สถานีรถไฟ,โรงพยาบาล

โรงแรม
- การดูแลการจราจร,การตรวจยานพาหนะเข้าออกพื้นที่ของลูกค้าโรงแรม
 
- การตรวจการเรียบร้อยและควบคุมความปลอดภัยในพื้นที่
 
- การให้บริการช่วยเหลือทุกกรณี
 
- การช่วยเหลือกรณีฉุกเฉินและการประสานงานหน่วยงานต่างๆ
 
 
ออฟฟิศ สำนักงาน
- การแลกบัตรผ่านเข้าออก
 
- การตรวจค้นอาวุธและวัตถุอันตราย
 
- การบริการลานจอดรถและดูแลรถยนต์ในพื้นที่
 
- การช่วยเหลือกรณีฉุกเฉินและการประสานงานหน่วยงานต่างๆ
 
หมู่บ้านโครงการ
- การตรวจสอบบุคคลเข้าออกและการรายงานเหตุการณ์
 
- การตรวจสอบยานพาหนะ
 
- การแลกบัตร เข้า - ออก และบันทึกชื่อรายบุคคล
 
- การตรวจการในพื้นที่ ด้วยการลาดตระเวนสังเกตุการณ์
 
- การช่วยเหลือกรณีฉุกเฉินและการประสานงานหน่วยงานต่างๆ
 
 
คอนโดมิเนี่ยม / แมนชั่น
- การแลกบัตร เข้า-ออก และจดบันทึก ของบุคคลภายนอก
 
- การตรวจค้นอาวุธอันตราย
 
- การดูแลการจอดรถในพื้นที่และอำนวยความสะดวกจราจร
 
- การตรวจพื้นที่ความสงบโดยรอบ
 
- การช่วยเหลือกรณีฉุกเฉินและการประสานงานหน่วยงานต่างๆ
 
โรงพยาบาล
- การดูแลจัดการจราจรในเขตรถฉุกเฉินเข้า-ออก
 
- การอำนวยความสะดวกผู้มาใช้บริการ
 
- การดูแลลานจอดรถในพื้นที่
 
- การตรวจความสงบเรียบร้อย
 
หน่วยงานราชการ / วิสาหกิจ / สนามบิน
- การตรวจค้นอาวุธและสิ่งมีคม
 
- การแลกบัตรผู้ผ่านเข้า-ออก พื้นที่
 
- การสำรวจความเรียบร้อยและเดินตรวจการณ์รอบพื้นที่
 
- การจัดการจราจรและอำนวยความสะดวก
 
- การช่วยเหลือกรณีฉุกเฉินและการประสานงานหน่วยงานต่างๆ